Se ztrátou plodnosti život nekončí

Z tradičního pojetí mužských a ženských rolí v životě a společnosti vyplývá, že žena je zde proto, aby zachovávala lidský rod. Tuto tradiční představu máme v sobě všichni hluboce zakořeněnu, proto ženy obzvláště silně prožívají období takzvané menopauzy, tedy přechodu. Mozek jim totiž říká, že v podstatě již svou úlohu splnily, a proto se začínají nejenom cítit méněcenné, ale navíc také pociťují mnoho negativních fyzických problémů. Dnes však život přechodem nekončí!

Užívejte si stejně jako doposud

Ačkoliv podvědomí ženám našeptává, že menopauza znamená ukončení jejich aktivního života ve společnosti, opak je v současném světě pravdou. Po přechodu může žít žena nejenom stejně kvalitně jako doposud, ale dokonce ještě lépe. Přesvědčte se o tom samy na svou vlastní kůži – příkladem Vám mohou být naše spokojené zákaznice.

Categories: Nezařazené